Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
  Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
  Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020
  Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020
  Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
  Trường Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
  Xét tuyển Trung cấp chính quy - Văn bằng 2 chính quy
  Trường Y tế Vĩnh Phúc tuyển sinh liên tục trong năm các hệ trung cấp chính quy 2 năm, văn bằng 2 chính quy học 1 năm, hệ liên thông cao đăng ...
  Khuôn viên nhà trường
  Trong nhiều năm qua nhà trường đã tiến hành đồng bộ cả về chất lượng đào tạo và cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở nhằm đáp ứng tốt nhất cho sinh viên đang tham gia học tại trường ..
  Tiết học thực hành về lâm sàng tại nhà trường
  Nhà trường đã đẩy mạnh công tác học đi đôi với hành giúp các em sinh viên nắm chắc hơn nữa các bài học, không bị bỡ ngỡ khi ra nghề ..
  Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở lần thứ nhất
  Trường trung cấp y tế vĩnh phúc long trọng tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục cấp cơ sở lần thứ nhất năm 2017..

Học sinh - Sinh viên

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA Lớp: YSVB2K4B

Bảng tổng hợp rèn luyền toàn khóa lớp y sỹ văn bằng 2 K4B năm học 2017 - 2018

 

TRƯỜNG TC Y TẾ VĨNH PHÚC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
HỘI ĐỒNG XÉT RÈN LUYỆN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
          Vĩnh Phúc, ngày      tháng 6 năm 2018
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA    
Lớp: YSVB2K4B    
Stt  Họ và tên Ngày sinh Đánh giá của GVCN Đánh giá của HĐGV Ghi
chú
Kỳ 1 Kỳ 2 Cả năm Điểm RLQĐ Xếp loại Tổng điểm Điểm RLQĐ Xếp loại
1 Đào Thị Thanh Bản 7/6/1987 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
2 Lê Thị Hồng Điệp 7/30/1995 79 79 79 0.6 Khá 79 0.6 Khá  
3 Bùi Thị Minh  Hải 8/6/1989 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
4 Lưu Thị Thúy Hằng 11/6/1987 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
5 Trần Thị Hậu 9/26/1986 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
6 Trần Thị Hằng 7/10/1989 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
7 Lê Thị Hoa 4/12/1989 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
8 Nguyễn Thị  Huệ 9/3/1993 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
9 Nguyễn Thị Loan 7/14/1987 82 79 81 0.8 Tốt 81 0.8 Tốt  
10 Phó Thị Minh Nguyệt 10/16/1986 82 79 81 0.8 Tốt 81 0.8 Tốt  
11 Trần Thị Phượng 9/27/1986 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
12 Dương Thị Thắm 2/23/1986 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
13 Trần Thị Thúy 3/14/1985 85 85 85 0.8 Tốt 85 0.8 Tốt  
14 Nguyễn Hồng Thủy 12/9/1986 80 82 81 0.8 Tốt 81 0.8 Tốt  
15 Nguyễn Thị Thanh Tính 8/30/1987 85 85 85 0.8 Tốt 85 0.8 Tốt  
16 Nguyễn Thị Tuyết 5/26/1986 81 81 81 0.8 Tốt 81 0.8 Tốt  
17 Nguyễn Thị Hồng Vui 3/15/1987 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
18 Nguyễn Thị Xuân 3/3/1990 82 82 82 0.8 Tốt 82 0.8 Tốt  
19 Nguyễn Thị Hòa 20/10/1981 79 82 81 0.8 Tốt 81 0.8 Tốt  
Tổng cộng: 19 (học sinh) Trong đó:  Tốt: 18 (94.74%); Khá: 1 (5.26% )
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM   THƯ KÝ THƯỜNG TRỰC   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
                         
                         
Trần Minh Mây   Nguyễn Thị Lệ Hằng Ths.BsCKII.Trịnh Thị Luyến


 • THƯ VIỆN ẢNH

 • Lớp thực hành học lâm sàng
  Lớp thực hành học lâm sàng
 • Hội giảng
  Hội giảng
 • Lớp học siêu âm
  Lớp học siêu âm

 • TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC

 • Địa chỉ: Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3860 053 - Website:yduocvinhphuc.edu.vn Email: tcytvp@vinhphuc.edu.vn - ytevinhphuc@moet.edu.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: Trịnh Thị Luyến - Hiệu trưởng Nhà trường