Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ
  Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ
  Gặp mặt đầu xuân Kỷ hợi 2019
  Tập thể cán bộ giáo viên Trường trung cấp Y Vĩnh Phúc gặp mặt đầu xuân Kỷ hợi 2019
  Đào tạo xuất khẩu lao động chuyên ngành điều dưỡng viên tại thị trường Nhật bản
  Hotlne 0876.88.28.38
  Xét tuyển: TN.THCS - Trung cấp Điều dưỡng - Trung cấp Dược. ĐT. 02113.860.758, 0867.88.28.38 - Địa chỉ: P. Đào tạo - Trường Y, Phố tuệ Tĩnh, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THCS - Trung cấp Điều dưỡng - Trung cấp Dược. ĐT. 02113.860.758, 0867.88.28.38 Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Y, Phố tuệ Tĩnh, Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Hội Điều Dưỡng Tỉnh Vĩnh Phúc - Chi Hội Điều Dưỡng Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc - Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2018 - 2020
  Đại hội điều dưỡng - Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018 - 2020
  Lễ khai giảng khóa học nhật ngữ, đào tạo kiểu Nhật Bản và trao tặng học bổng của công ty tập đoàn JVS Địa chỉ: Hội Trường Trung Cấp Y Tế Vĩnh Phúc Phố Tuệ Tĩnh - Phường Liên Bảo - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Hotline TS chuyên ngành Y Dược: CĐ 02113.860758 - DĐ 0867.882.838 - XKLĐ: CĐ - 02113.844996 - DĐ 0909.195666
   Trường Trung cấp Y Vĩnh Phúc thăm quan và học học tập tại công ty tập đoàn JPS Tại Uy nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   Trường Trung cấp Y Vĩnh Phúc thăm quan và học học tập tại công ty tập đoàn JPS Tại Uy nỗ - Huyện Đông Anh - Hà Nội
   Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
   Trường Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
   Xét tuyển Trung cấp chính quy - Văn bằng 2 chính quy
   Trường Y tế Vĩnh Phúc tuyển sinh liên tục trong năm các hệ trung cấp chính quy 2 năm, văn bằng 2 chính quy học 1 năm, hệ liên thông cao đăng ...
   Khuôn viên nhà trường
   Trong nhiều năm qua nhà trường đã tiến hành đồng bộ cả về chất lượng đào tạo và cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở nhằm đáp ứng tốt nhất cho sinh viên đang tham gia học tại trường ..
   Tiết học thực hành về lâm sàng tại nhà trường
   Nhà trường đã đẩy mạnh công tác học đi đôi với hành giúp các em sinh viên nắm chắc hơn nữa các bài học, không bị bỡ ngỡ khi ra nghề ..
   Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở lần thứ nhất
   Trường trung cấp y tế vĩnh phúc long trọng tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục cấp cơ sở lần thứ nhất năm 2017..

  Học bổng

  Quyết định về việc công nhận học bổng và danh sách học sinh đạt học bổng học kỳ I năm thứ nhất năm học 2015- 2016

  Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   

  SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

  TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ  

  Số: 67/QĐ– TCYT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 5  năm 2016

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận học bổng đối với học sinh  các lớp

  Y sỹ K10A; Dược CQK9A,B và Điều dưỡng K14A - Học kỳ 1 - Năm thứ nhất - năm học 2015 - 2016

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC

            Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  Căn cứ Thông tư 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định 44/2007-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007;

  Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TCYT ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định xét cấp  Học bổng khuyến khích học tập; 

  Căn cứ vào Quyết định số 215/QĐ-TCYT ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc về việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

  Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TCYT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc về việc sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 5 Quyết định số 52/QĐ-TCYT ngày 06 tháng 4 năm 2015;

            Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh các lớp Y sỹ K10A; Duwocj CQK9A,B và Điều dưỡng K14A – Học Kỳ 1 – Năm thứ nhất  - năm học 2015 - 2016;

  Căn cứ biển bản họp Hội đồng xét rèn luyện và học bổng Học kỳ 1 -  năm thứ nhất các lớp Y sỹ K10A; Dược CQK9A,B và Điều dưỡng K14A ngày 06 tháng 5 năm 2016;

     Xét đề nghị của Trưởng  phòng công tác học sinh.

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Nay công nhận học bổng cho 04 học sinh các lớp Y sỹ K10A; Dược CQK9A; Dược CQK9B và Điều dưỡng K14A – Học Kỳ 1 - Năm thứ nhất -  năm học 2015 -2016. 

  ( có danh sách kèm theo)

  Điều 2: Mức học bổng như sau:

  - Loại Xuất sắc: 560.000 đồng/tháng.

  - Học bổng loại Giỏi: 510.000 đồng/tháng.

  - Học bổng loại Khá: 460.000 đồng/tháng.

  Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu học phí của đơn vị.

  Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác học sinh; Trưởng phòng TCHC - QT; Trưởng phòng TC – KT và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  Nơi nhận:

        -   BGH;

        -   Như điều 3;

        -   Lưu: VT- CTHS.

  HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)

    

  Ths. BsCKII. Trịnh Thị Luyến

   

   

   


  • THƯ VIỆN ẢNH

  • Lớp thực hành học lâm sàng
   Lớp thực hành học lâm sàng
  • Hội giảng
   Hội giảng
  • Lớp học siêu âm
   Lớp học siêu âm

  • TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC

  • Địa chỉ: Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
   Điện thoại: 0211 3860 053 - Website:yduocvinhphuc.edu.vn Email: tcytvp@vinhphuc.edu.vn - ytevinhphuc@moet.edu.vn
   Chịu trách nhiệm nội dung: Trịnh Thị Luyến - Hiệu trưởng Nhà trường