Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
  Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
  Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020
  Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020
  Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
  Trường Trường trung cấp Y tế Vĩnh Phúc xét tuyển tốt nghiệp THPT
  Xét tuyển Trung cấp chính quy - Văn bằng 2 chính quy
  Trường Y tế Vĩnh Phúc tuyển sinh liên tục trong năm các hệ trung cấp chính quy 2 năm, văn bằng 2 chính quy học 1 năm, hệ liên thông cao đăng ...
  Khuôn viên nhà trường
  Trong nhiều năm qua nhà trường đã tiến hành đồng bộ cả về chất lượng đào tạo và cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở nhằm đáp ứng tốt nhất cho sinh viên đang tham gia học tại trường ..
  Tiết học thực hành về lâm sàng tại nhà trường
  Nhà trường đã đẩy mạnh công tác học đi đôi với hành giúp các em sinh viên nắm chắc hơn nữa các bài học, không bị bỡ ngỡ khi ra nghề ..
  Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp cơ sở lần thứ nhất
  Trường trung cấp y tế vĩnh phúc long trọng tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục cấp cơ sở lần thứ nhất năm 2017..

Slide news

Khảo sát sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện Thông tư 17/2017/TT – BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH “Về việc ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng”;

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

Số: 16 /KH - TCYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 03  năm 2018

                KẾ HOẠCH

Khảo sát tình hình việc làm của học sinh tốt nghiệp năm 2017

             Thực hiện Thông tư 17/2017/TT – BLĐTBXH ngày 30 tháng 06  năm 2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH “Về việc ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng”;

Thực hiện kế hoạch hàng năm của Nhà trường. Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát việc làm của học sinh tốt nghiệp ra trường năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.     Mục đích

Nắm bắt tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp trong năm 2017, qua đó Nhà trường tiến tới công bố tỷ lệ cựu học sinh có việc làm và có việc làm đúng chuyên ngành đào tạo trên trang Web của nhà trường.

Làm cơ sở minh chứng cho các báo cáo về tình hình việc làm của học sinh sau khi ra trường.

Khảo sát việc làm thực tế làm cơ sở thực hiện công tác hướng nghiệp hàng năm của nhà trường, đó cũng chính là tiêu chí để xây dựng đề án tuyển sinh của nhà trường (Học sinh có việc làm là sau khi tốt nghiệp năm 2017 có việc làm được đơn vị sử dụng lao động trả lương).

Thông qua việc nắm bắt thông tin của cựu học sinh, làm cơ sở cho việc kết nối, xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị tuyển dụng. Đồng thời thông qua các ý kiến đóng góp xây dựng của cựu học sinh, từ đó có những điều chỉnh kịp thời, cần thiết (nếu có) trong chương trình đào tạo cũng như đối với các kiến thức bổ trợ và các kỹ năng liên quan.

2.     Yêu cầu

Công tác khảo sát, đánh giá phải mang tính toàn diện, đảm bảo đầy đủ các thông tin về đối tượng khảo sát; thông tin và kết quả khảo sát phải mang tính chính xác cao.

Việc thực hiện kế hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, kết hợp sử dụng các phương pháp, công cụ khác nhau để cho ra kết quả chính xác.

II. NỘI DUNG, CÔNG CỤ, HÌNH THỨC KHẢO SÁT.

1.     Nội dung khảo sát

- Khảo sát thu thập thông tin chung của học sinh tốt nghiệp

- Khảo sát việc làm hiện tại và quá trình xin việc sau khi tốt nghiệp.

- Khảo sát nhu cầu thị trường lao động và khu vực việc làm của cựu học sinh

- Khảo sát việc áp dụng kiến thức được đào tạo vào công việc, làm cơ sở đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và thực trạng công việc của cựu học sinh sau khi tốt nghiệp.

2. Hình thức và công cụ khảo sát

- Thực hiện qua Phiếu khảo sát được xây dựng theo phương pháp điều tra xã hội học.

- Khảo sát trực tiếp với học sinh thông qua gọi điện, gửi Mail, hoặc qua mạng xã hội Facebook và Zalo…

- Sử dụng phần mềm Excel và các công cụ khác để tổng hợp và phân tích số liệu khảo sát.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng khảo sát

Toàn thể học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy của nhà trường năm 2017

2.     Thời gian thực hiện

- Từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/3/2018 xây dựng kế hoạch, triển khai tiến hành khảo sát học sinh tốt nghiệp (theo phụ lục 1) dưới các hình thức khác nhau: Qua email, các trang mạng xã hội, tin nhắn đa phương tiện, khảo sát trực tiếp, gửi thư….

- Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 15/4/2018 tổng hợp số liệu khảo sát theo các ngành đào tạo (theo phụ lục 2,3) và phân tích đề xuất đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo.

- Từ ngày 15/4/2018 đến ngày 17/4/2018 gửi báo cáo về Ban giám hiệu, các đơn vị trong nhà trường và đăng lên Website của nhà trường.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Xây dựng kế hoạch và phiếu khảo sát trình Ban giám hiệu phê duyệt

 

Phòng CTHS

 

2

Thông báo kế hoạch, phiếu khảo sát trên Website của Nhà trường và các đơn vị trong nhà trường

Phòng CTHS; Đoàn TN; Các Phòng ban, tổ môn; Giáo viên chủ nhiệm;

 

3

Lập danh sách kèm theo các thông tin (Điện thoại, email, facebook…) của học sinh đã tốt nghiệp ra trường

Phòng CTHS, Phòng ĐT  +GVCN

 

4

Tiến hành điều tra học sinh

GVCN phối hợp với Phòng CTHS, GV các đơn vị trong nhà trường.

 

5

Phân loại, tổng hợp các dữ liệu khảo sát và phân tích kết quả khảo sát

Phòng CTHS + GVCN

 

6

Báo cáo công tác khảo sát việc làm của học sinh và công khai kết quả trên Website của nhà trường

Phòng CTHS

 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức khảo sát tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường năm 2017. Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan cùng phối hợp thực hiện, thường xuyên báo cáo tiến độ công việc, đảm bảo về chất lượng và thời gian đề ra trong kế hoạch./. 

 Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các phòng, tổ môn;

- GVCN;

- Lưu VT, CTHS..

HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký)

    

Ths. BSCKII  Trịnh Thị Luyến

 


SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 

PHIẾU KHẢO SÁT

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA HỌC SINH

TỐT NGHIỆP NĂM 2017

(Kèm theo Kế hoạch số: 16  /KH-TCYT ngày 12  tháng 3 năm 2018)

Với mong muốn nắm bắt tình hình việc làm của học sinh đã tốt nghiệp ra trường và lắng nghe thêm các ý kiến đóng góp, chia sẻ của cựu học sinh. Từ đó là cơ sở Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, các hoạt động phục vụ giảng dạy. Để có thông tin về số lượng học sinh do Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc đào tạo tốt nghiệp ra trường năm 2017. Mong Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến và trả lời “ Phiếu khảo sát tình hình việc làm của học sinh tốt nghiệp năm 2017”.

Trong quá trình được khảo sát, nếu muốn nắm bắt thêm thông tin, Anh/Chị vui lòng liên hệ: Phòng Công tác học sinh - Trường  Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3844996 

Phiếu điều tra sau khi đã hoàn thành, xin gửi về địa chỉ email: cthstyvp@gmail.com

 


 • THƯ VIỆN ẢNH

 • Lớp thực hành học lâm sàng
  Lớp thực hành học lâm sàng
 • Hội giảng
  Hội giảng
 • Lớp học siêu âm
  Lớp học siêu âm

 • TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ VĨNH PHÚC

 • Địa chỉ: Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211 3860 053 - Website:yduocvinhphuc.edu.vn Email: tcytvp@vinhphuc.edu.vn - ytevinhphuc@moet.edu.vn
  Chịu trách nhiệm nội dung: Trịnh Thị Luyến - Hiệu trưởng Nhà trường